Martin O.

Books

EN DE CZ SKBooks

Free Culture

Free Culture
 • Author: Lawrence Lessig
 • Number of pages: 368
 • Publishers: Penguin Group (USA) Inc.
 • Language: English
 • Year: 2005

Annotation

Lawrence Lessig, “the most important thinker on intellectual property in the Internet era” (The New Yorker), masterfully argues that never before in human history has the power to control creative progress been so concentrated in the hands of the powerful few, the so-called Big Media. Never before have the cultural powers- that-be been able to exert such control over what we can and can’t do with the culture around us. Our society defends free markets and free speech; why then does it permit such top-down control? To lose our long tradition of free culture, Lawrence Lessig shows us, is to lose our freedom to create, our freedom to build, and, ultimately, our freedom to imagine.
Feel free to be themselves

Nebojte se byt sami sebou
 • Author: Jacques Salomé
 • Number of pages: 132
 • Publishers: ERA group spol. s.r.o.
 • Language: Czech
 • Year: 2006

Annotation

Byť sám sebou znamená byť tým, kým naozaj som. To je hlavná myšlienka tohto najosobnejšieho diela francúzskeho psychológa a básnika Jacquesa Salomého. Radí nám, ako stáť na vlastných nohách a nehľadať stále len potvrdenie a oporu v okolí. Učí, že najlepším priateľom si je človek sám. Preto musí mať najmä rešpekt sám k sebe a zároveň ctít druhého - nechať druhým priestor a nerozhodovať za nich, aby sa obe strany vo vzťahu cítili voľne a dobre. Najdôležitejšie však je žiť svoj život, nie život niekoho iného (na želanie rodičov, spoločnosti, partnera atď).
K vyrovnanému životu je tiež potrebné znova objaviť význam symbolov vo vzťahovej komunikácii. Nemenej dôležité je potom načúvať reči svojho tela, neutišovať násilne jeho somatické prejavy. Pri každej chorobe môžeme odhaliť jej príčinu. Všetko sa totiž deje podľa určitého poriadku, keď každé porušenie jednotlivého článku řeťazca má svoje následky. To sú základné myšlienky knihy Jacquesa Salomého, ktorý nás týmto dielom uvádza do sveta emócií a radí, ako sa ovládať.
Burnout

Syndrom vyhoreni
 • Author: Angelika Kallwass
 • Number of pages: 144
 • Publishers: Portál, s.r.o.
 • Language: Czech
 • Year: 2007

Annotation

"Cítim sa vyčerpaný," "už nemôžem" - stále viac ľudí sa dostáva do situácií, keď majú pocit, ako by im dochádzali sily, cítia sa preťažení, nervózni a vystresovaní. Od týchto pocitov celkového stavu vyčerpania je len malý krok ku skutočnému syndrómu vyhorenia. V takom prípade sa jedná o vážny zdravotný problém, ktorý sa týka ako našej psychickej, tak aj fyzickej stránky. Jeho príčiny pri tom spočívajú najčastejšie v príliš vysokých pracovných, spoločenských, ale aj rodinných očakávaniach. Autorka na základe svojich dlhoročných skúseností popisuje príčiny syndrómu vyhorenia, naznačuje možnosti riešenia a ukazuje často jednoduché cesty, ako sa vyhnúť životnému stresu.
Kniha je písaná pre čitateľov, ktorí pociťujú stavy únavy a vyčerpania, a pre tých, ktorí chcú zlepšiť kvalitu svojho života.


Psychology of advertising

Psychologie reklamy
 • Author: doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. a kolektív
 • Number of pages: 296
 • Publishers: Grada Publishing, a.s.
 • Language: Czech
 • Year: 2007

Annotation

Tretie vydanie plnofarebnej publikácie s mnohými fotografiami a obrázkami prináša najnovšie informácie o reklame, jej pôsobení a efektívnosti. Manažéri, špecialisti a študenti marketingu sa zoznámia s novými smermi marketingovej komunikácie a s príkladmi efektivných kampaní z posledných rokov, dozvedia sa o účinnosti reklamy v denníkoch, časopisoch, rozhlase a televízií, získajú aktuálne výsledky testovania reklamy, nové údaje z výzkumu postoje českej verejnosti k značkovému tovar a poznatky o účinnosti reklamy na internete. Ďalej v knihe nájdete informácie o pôsobení farieb, príklady používaných psychologických metód a techník a priblíženie sociálno-kultúrnych faktorov tvorby reklamy v medzinárodnom porovnaní. Publikácia, ktorej hlavná autorka je najuznávanejšiou českou autoritou v oblasti psychologie reklamy, vám ďalej odpovie na otázky typu, akú reklamu váš zákazník preferuje, čo sa mu páči a čo odmieta, ako na neho pôsobí obraz alebo zvuk, ako vytvoriť účinnú reklamu a ako zistiť účinnosť reklamy. Kniha nemá vďaka svojej komplexnosti a reflektovaniu českých podmienok na trhu konkurenciu.
Computer Organization and Design, 4th Ed

Computer Organization and Design
 • Author: D. A. Patterson and J. L. Hennessy
 • Number of pages: 912
 • Publishers: Morgan Kaufmann
 • Language: English
 • Year: 2007

Annotation

The best-selling computer organization book is thoroughly updated to provide a new focus on the revolutionary change taking place in industry today: the switch from uniprocessor to multicore microprocessors. This new emphasis on parallelism is supported by updates reflecting the newest technologies, with examples highlighting the latest processor designs and benchmarking standards. As with previous editions, a MIPS processor is the core used to present the fundamentals of hardware technologies, assembly language, computer arithmetic, pipelining, memory hierarchies and I/O. Sections on the ARM and x86 architectures are also included.
100 secret of human success

100 tajemství lidského úspěchu
 • Author: David Niven
 • Number of pages: 168
 • Publishers: Portál, s.r.o.
 • Language: Czech
 • Year: 2003

Annotation

Čo majú úspešní ľudia spoločné? Touto témou sa už zaoberala rad výskumov a štúdií. Vedci študovali vlastnosti a charakterové črty úspešných ľudí, skúmali to, čomu veria, a aké majú životné návyky. Výsledky týchto výskumov však boli doteraz väčšinou prístupné len v akademických časopisoch alebo odborných knihách. Psychológ David Niven spracoval vo svojej knihe výstupy približne tisícky týchto štúdií a výskumov a predkladá ich čitateľovi vo forme prehľadnej, zaujímavej a zrozumiteľnej.
Knihu tvorí 100 krátkych kapitol, z ktorých každá je popisom jedného prostého dôvodu, ktorý môže v živote človeka prispieť k jeho úspechu (Kreativita prichádza z vnútra, Zmena je možná, ale nie jednoduchá, Najlepšie obranou je načúvať, Učiť sa z neúspechu, Nikto nevíťazí bez strát a iné témy). Každá z kapitoliek je tvorená tromi časťami. Kapitolu uvádza krátky opis danej témy. Hlavnou časťou je príbeh, ktorý tému ilustruje. Na záver každej kapitoly autor zhŕňa výsledok výskumov, ktoré sa príslušnou témou zaoberali.


Buzzmarketing

Buzzmarketing
 • Author: Mark Hughes
 • Number of pages: 216
 • Publishers: Management Press, s.r.o.
 • Language: Czech
 • Year: 2006

Annotation

Buzzmarketing upútava pozornosť spotrebiteľov a médií v takej miere, že hovoriť a písať o vašej značke alebo firme je zábavné, vzrušujúce a pre média zaujímavou témou. Buzzmarketing je marketing, ktorý vyvoláva rozruch, dáva podnety ku konverzáciam a poskytuje dôvody k šíreniu osobných doporučení. Pokiaľ ľuďom neponúknete niečo rozumné, príťažlivé, neobvyklé, zábavné, chytľavé, pozoruhodné... pokiaľ im nedáte niečo, o čo by sa radi podelili s priateľmi, aby ich pobavili, aby vyzerali múdro alebo zaujímavo, aby tym zapôsobili - zabudnite na marketingový úspech. Žiadny buzzzzzz, žiadny rozruch nevyvoláte, budete neviditeľní...iteMap.com